De Witte - Vandecaveye: Visuals voor algemene communicatie

De Witte-Vandecaveye is reeds enkele decennia actief in de elektriciteitssector, op verschillende terreinen zoals algemene elektriciteitswerken, verlichtingsinstallaties, spoorwegtechnieken en no dig solutions. Hun activiteiten werden gebald in enkele sterke visuals.

LogoDWVDC.svg