AfficheBloed.jpg

Callens & EMK: Bloedgift

De bloedinzamelactie bij Callens-EMK is inmiddels een traditie geworden. Ook nu weer werden werknemers en sympathisanten gemotiveerd met ondermeer deze sprekende affiche.

LogoCallensEMK.svg